Regulamin urodzin w CR Piętro

REGULAMIN URODZIN DZIECIĘCYCH

CENTRUM ROZRYWKI PIĘTRO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Urodziny organizowane są dla dzieci od 7 do 13 roku życia.
 2. Wstępnej rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie lub mailowo z min. 5-dniowym wyprzedzeniem. Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie kwestionariusza urodzinowego.
 3. Kwestionariusz urodzinowy jest dostępny w kasie CR PIĘTRO i jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla CR PIĘTRO i drugi dla klienta.
 4. Powyżej 25 uczestników oferta ustalana jest indywidualnie.
 5. Ostateczną liczbę uczestników należy zgłosić minimum 2 dni przed imprezą urodzinową w formie pisemnej.
 6. Wybór stolika, przy którym odbędzie się przyjęcie, pozostaje w kwestii CR PIĘTRO.
 7. Opiekę nad dziećmi w wieku do lat 10 sprawuje minimum jedna osoba dorosła (rodzic).
 8. Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie trwania urodzin w CR PIĘTRO ponoszą rodzice/opiekunowie.
 9. Na terenie CR PIĘTRO obowiązuje zakaz spożywania i picia produktów przyniesionych z zewnątrz, wyjątkiem jest rezerwacja stolika za opłatą.
 10. Rezerwacja stolików z własnym poczęstunkiem to koszt 50 zł (stolik do 10 os.). W tej cenie zawiera się zastawa podstawowa dla każdego gościa (talerzyk, kubek, łyżeczka, serwetki). Każda kolejna osoba dopłaca 5 zł.
 11. Centrum Rozrywki PIĘTRO zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika imprezy urodzinowej do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania przyjęcia urodzinowego. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony powyżej.
 12. Płatność za urodziny następuje w dniu przyjęcia tylko w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.

PRZYKŁADOWY PLAN IMPREZY

Prezentowany plan zakłada urodziny dla 10 osób w wariancie 2 gier na arenie laser tag (może być mniej może być więcej). Zabawa zaczyna się od pierwszej gry (solo lub drużynowa), która zajmuje nam 30 minut, następnie robimy 30 minutową przerwę przy stolikach na posiłek. Po przerwie przechodzimy do kolejnej gry, po której dzieci wracają do stolików gdzie pozostają do końca imprezy. W czasie przerw dzieci wymieniają się wrażeniami co w pełni wypełnia im czas. Dodatkowymi atrakcjami, jakie proponujemy naszym klientom organizującym urodziny dla dzieci jest ROZBROJENIE BOMBY lub wynajęcie pokoju zagadek ESCAPE ROOM.